Na tej stronie znajdziesz mapę ludności Brazylii do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa gęstości zaludnienia Brazylii przedstawia liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości kraju oraz strukturę ludności Brazylii w obu Amerykach.

Mapa gęstości zaludnienia Brazylii

Mapa gęstości zaludnienia Brazylii

Mapa gęstości zaludnienia Brazylii pokazuje liczbę mieszkańców w stosunku do wielkości Brazylii. Ta mapa demograficzna Brazylii pozwoli na poznanie demografii i struktury populacji Brazylii w obu Amerykach. Mapę gęstości zaludnienia Brazylii można pobrać w formacie PDF, wydrukować i bezpłatnie.

Populacja Brazylii, według PNAD z 2008 r., wynosiła około 190 milionów (22,31 mieszkańców na kilometr kwadratowy), przy czym stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet wynosił 0,95:1 i 83,75% gęstości zaludnienia określonej jako miejska na mapie gęstości zaludnienia Brazylii. Ludność jest silnie skoncentrowana w regionach południowo-wschodnich (79,8 mln mieszkańców) i północno-wschodnich (53,5 mln mieszkańców), podczas gdy dwa najbardziej rozległe regiony, środkowo-zachodni i północny, które razem stanowią 64,12% terytorium Brazylii, mają łącznie tylko 29,1 mln mieszkańców.

Pierwszy spis powszechny w Brazylii został przeprowadzony w 1872 r. i zarejestrował gęstość zaludnienia 9 930 478 osób, co można zobaczyć na mapie gęstości zaludnienia Brazylii. Od 1880 do 1930 roku przybyło 4 miliony Europejczyków. Populacja Brazylii znacznie wzrosła w latach 1940-1970 z powodu spadku śmiertelności, mimo że wskaźnik urodzeń uległ nieznacznemu zmniejszeniu. W latach 40. roczna stopa wzrostu gęstości zaludnienia wynosiła 2,4%, wzrosła do 3,0% w latach 50. i pozostała na poziomie 2,9% w latach 60., ponieważ średnia długość życia wzrosła z 44 do 54 lat i do 72,6 lat w 2007 roku. XX wieku, z 3,04% rocznie w latach 1950-1960 do 1,05% w 2008 roku i oczekuje się, że do 2050 roku spadnie do wartości ujemnej wynoszącej -0,29%, kończąc tym samym transformację demograficzną.

Według Narodowego Badania Próby Gospodarstw Domowych (PNAD) z 2008 roku, 48,43% populacji Brazylii (około 92 mln) określało się jako Białe; 43,80% (około 83 mln) jako Brązowe (wielorasowe), 6,84% (około 13 mln) jako Czarne; 0.58% (ok. 1,1 mln) jako Azjatka; 0,28% (ok. 536 tys.) jako Amerykanka (oficjalnie nazywana indígena, Rdzenna), natomiast 0,07% (ok. 130 tys.) nie zadeklarowało swojej rasy jako pokazanej na mapie gęstości zaludnienia Brazylii.